MÓDSZERTAN - ajánlások, irányelvek, ajánlott irodalom

AJÁNLÁSOK (Józan Babák Klub)

2011. - Dr. CSORBA József; Dr. DEMETROVICS Zsolt; KALÓ Zsuzsa; KOVÁTS Virág; MÁTÉ Zsolt; OBERTH József; Prof. Dr. RÁCZ József; Dr. SZEMELYÁCZ János (szerzők). OBERTH József (szerk.). Prof. Dr. BUDA Béla (lektor). Gyermekvállalás és droghasználat – szakmai ajánlás alacsonyküszöbű szolgáltatások részére. MEJOK – Józan Babák Klub.

2014. - OBERTH József; KALÓ Zsuzsa. A Józan Babák Klub 2014. június 10-ei javaslata a várandósgondozásról szóló 26/2014. (IV.8.) EMMI rendelethez kapcsolódó addiktológiai szakmai irányelvre, Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GyEMSzI) részére. Józan Babák Klub.

IRÁNYELVEK (Emberi Erőforrások Minisztériuma)

2017. - Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai irányelve a pre-, peri- és posztnatális mentális zavarok baba-mama-papa-egységben történő kezeléséről. Emberi Erőforrások Minisztériuma. 

2018. - Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai irányelve a várandósgondozásról. Emberi Erőforrások Minisztériuma. (Gyógyszerészeti egészségügyi szakmai irányelv.)

AJÁNLOTT IRODALOM

BAKÓ Tihamér; ZANA Katalin. A transzgenerációs trauma és terápiája – A transzgenerációs atmoszféra. Medicina. 2020. 

  • GOODMAN, Nancy R.; ERŐS Ferenc. Bakó Tihamér – Zana Katalin: A transzgenerációs trauma és terápiája – A transzgenerációs atmoszféra című könyvének előszava. Nancy R. Goodman és Erős Ferenc előszava

COSGROVE, Sally; HARWIN, Nicola; HIIEMAE, Reet; MEDINA MARTINS, Margarida; PAUNCZ, Alessandra; TÓTH Györgyi. Erő a változáshoz. Hogyan szervezzünk és működtessünk önsegítő csoportokat párkapcsolati erőszak áldozatainak és túlélőinek? NANE Egyesület, Associazione Artemisia, AMCV, Tarttu Autonóm Nőmenhely, Women's Aid Federation of England. 2009. 

  • 2021. - HOFFMANN Kriszta. Teret adni és megtartani. Az Erő a változáshoz programok adaptációs lehetőségei. NaNe Egyesület.

DC: 0-5 TM. A csecsemő- és kora gyermekkori lelki egészség és fejlődés zavarainak diagnosztikai klasszifikációs rendszere. Medicina. 2019. 

GABBARD, Glen Owens. A pszichodinamikus pszichiátria tankönyve. Oriold és Társai. 2016.

GABBARD, Glen Owens; WEISS ROBERTS, Laura; CRISP-HAN, Holly; BALL, Valdesha; HOBDAY, Gabrielle; RACHAL, Funmilayo. Professzionalizmus a pszichiátriában. Oriold és Társai. 2013.

HORTOBÁGYI Ágnes; NÉMETH Tünde; KURIMAY Tamás. Pszichiátriai beteg anyák és gyermekeik kapcsolata, együttápolása – Elmélet és nemzetközi tapasztalatok. In: DANIS Ildikó; NÉMETH Tünde; PRÓNAY Beáta; GÓCZÁN-SZABÓ Ildikó; HÉDERVÁRI-HELLER Éva (Szerk.) A kora gyermekkori lelki egészség támogatásának elmélete és gyakorlata. I. kötet. Fejlődéselméletek és empirikus eredmények. Semmelweis Egyetem EKK Mentálhigiéné Intézet, Budapest. 2020. 448–476.

KALAPOS Miklós Péter. Részletes szindromatológia és betegségtan. In: Bevezetés az addiktológiába. Medicina. 2016. 271-506.

KALÓ Zsuzsa; OBERTH József (szerk.). Gyermekvállalás és droghasználat. MEJOK – Józan Babák Klub. 2011.

KOVÁCS József. Bioetikai kérdések a pszichiátriában és a pszichoterápiában. 2006.

KUNOS Vera. Tarolás. Egy óvodás kisfiú játéka. In: SZVATKÓ Anna (szerk.). Billenések. Tanulmányok a dinamikus szenzoros integrációs terápia köréből. Oriold és Társai. 2016. 519-524. 

  • 2020. 03. 30. OBERTH József. Játékok helye - interjú Kunos Vera klinikai gyermek-szakpszichológussal.

LAING, Ronald David. A meghasadt én - Tanulmány a józan észről és az őrületről. HVG. 2017.

LAING, Ronald David. Az élmény politikája / Az Édenkert madara. HVG. 2018.

LAING, Ronald David. Az én és mások. HVG. 2018.

LAING, Ronald David. Bölcsek, balgák, bolondok - Egy pszichiáter útja. HVG. 2019.

LÁNG András; NAGY László. Kötődéselmélet és fejlődési pszichopatológia – szemlélet, modellek, közvetítő mechanizmusok. Magyar Pszichológiai Szemle. 2013. 68. 1. 23–37.

MINUCHIN, Patricia; COLAPINTO, Jorge; MINUCHIN, Salvador. Családközpontú programok szenvedélybeteg nőknek a perinatális időszakban. In: MINUCHIN, Patricia; COLAPINTO, Jorge; MINUCHIN, Salvador. Krízisről krízisre. A szegény családok segítése. Animula. 2002. 138-165.

NÉMETH Tünde; KURIMAY Tamás. Az első magyarországi modell pszichiátriai beteg szülők és gyermekeik együttkezelésére. In: DANIS Ildikó; NÉMETH Tünde; PRÓNAY Beáta; GÓCZÁN-SZABÓ Ildikó; HÉDERVÁRI-HELLER Éva (Szerk.) A kora gyermekkori lelki egészség támogatásának elmélete és gyakorlata. II. kötet. Módszerek, irányzatok, modellprogramok. Semmelweis Egyetem EKK Mentálhigiéné Intézet, Budapest. 2020. 162–177.

  • 2020. 03. 13. B. KIRÁLY Györgyi. Feketén fehéren. Baba-Mama-Papa-program. Vendégek: Dr. Pelikán Anett pszichiáter, Albert Katalin pszichológus, Prof. Dr. Kurimay Tamás vezető, Budai Családközpontú Lelki Egészség Centrum. hatoscsatorna.
  • 2009. 03. 26. PÉTERFI B. Judit. "Együtt könnyebben gyógyulnak" - interjú Kurimay Tamás pszichiáterrel. Magyar Narancs.

OBERTH József; SIMON P. Györgyi (szerk.). A playback-színház Magyarországon. MEJOK – Józan Babák Klub. 2013.

OLASZ Anna. Terhesség, anyaság, függőség. In: PETKE Zsolt; TREMKÓ Mariann (szerk.). Felépülés a függőségből: szerencsejáték és szerhasználat. Medicina. 2018. 324-336. 

RIGÓ János; OBERTH József; SÓGORKA Ildikó (szerk.). Droghasználó várandós nők és gyermekeik ellátása. MEJOK – Józan Babák Klub. 2009.

RITTER Andrea. A "budapesti iskola" hatása a francia pszichoanalitikus elméletekre. Ábrahám Miklós és Török Mária pszichoanalitikus rendszerének elemzése és terápiás alkalmazása. Doktori értekezés. 2005.

SZÁSZ Anna. Köszönet helyett megszűntették az intézetet, avagy a csecsemőnek egyetlen egy emberre (anyára) van szüksége! Beszélgetés dr. Kardos Ilona gyermekpszichiáterrel és dr. Kovács Ágnes gyermekorvossal. Esély. 2002/6.

TARI Gergely. A „mentális zavar” fogalom definíciós nehézségei. In: Századvég. 76. Bioetika. 2015. 135-152.

WHO. Guidelines for identification and management of substance use and substance use disorders in pregnancy. 2014.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Playback Közösségi Díj

A rögtönzéses (nemzetközi nevén: "playback-") színházak kilencedik magyországi országos találkozóján Budapesten, 2022. július 2-án...